Moja Polska w filmie animowanym – projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

wpis w: Aktualności | 0

Założeniem projektu, adresowanego do uczniów szkół polonijnych działających na terenie Holandii jest wykorzystanie procesu tworzenia filmu animowanego jako inicjatywy edukacyjnej służącej poszerzeniu wiedzy na temat historii i kultury polskiej. Podczas warsztatów filmowych prowadzonych przez artystkę sztuk wizualnych Kamilę Wolszczak de Loo, dzieci ożywią trzy autorskie scenariusze poświęcone Polsce i jej wybitnym przedstawicielom Marii Curie-Skłodowskiej, Józefowi Wybickiemu oraz Marii Konopnickiej. Do plastycznej oprawy filmów animowanych zostaną wykorzystane prace uczniów szkół polonijnych zgłoszone w ramach konkursu Pejzaże Polski, który jest jednym z elementów projektu. Uroczysty pokaz filmów odbędzie się w listopadzie w Polskiej Szkole w Hadze.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Wartość dofinansowania 22 460 zł , całkowita wartość zadania 25 760 zł.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *