Konkursy dla uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej zaprasza uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych w ramach zadania NIEPODLEGŁA1918.PL. Celem projektu jest aktywizacja środowisk szkolnych  do przeprowadzenia  wydarzeń upamiętniających rocznicę  odzyskania niepodległości  przez Polskę. Projekt zakłada … Continued

Prace konserwatorskie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

wpis w: Aktualności | 0

Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” jest państwową instytucją kultury, powołaną zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  do prowadzenia działań na rzecz zachowania materialnych śladów kultury polskiej za granicą. Do zadań Instytutu należy realizacja projektów o charakterze naukowo-badawczym, konserwatorskim, … Continued

III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej

wpis w: Aktualności | 0

Kongres Oświaty Polonijnej to samorządna organizacja przedstawicieli  oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Celem Kongresu jest dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej za granicą  należnych jej praw, statusu i środków oraz koordynacja  przedsięwzięć na rzecz promocji języka … Continued

Zadania dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

wpis w: Aktualności | 0

W ramach programu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej otrzymało środki finansowe z Funduszu Promocji Kultury na realizację  następujących prac konserwatorskich  oraz  zadań dokumentujących polskie dziedzictwo kulturowe za granicą: Prace konserwatorskie w katedrze lwowskiej – kaplica … Continued

Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego finansowane przez Senat Rzeczypospolite Polskiej

wpis w: Aktualności | 0

W ramach zlecania zadań publicznych Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej  otrzymało z Kancelarii  Senatu RP środki finansowe na  prace konserwatorskie w  kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego w katedrze lwowskiej. Celem zadania jest restauracja bocznych ścian kaplicy, którą przeprowadzi sześcioosobowy polsko-ukraiński zespół  konserwatorów … Continued

III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej jest współorganizatorem III Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej, który odbędzie się w Krakowie w dniach od  29 czerwca do  2 lipca. Celem spotkania jest  podsumowanie pracy drugiej kadencji Prezydium KOP i wybór nowych władz. Zjazd będzie również … Continued