Letnia Szkoła Lidera Polonijnego

wpis w: Aktualności | 0

Do uczestnictwa w wakacyjnym pobycie edukacyjnym, który odbył się w Krakowie w dniach od 13 do 23 lipca, zostali zaproszeni uczniowie szkół polskich z Litwy (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie), Łotwy (Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu), Białorusi … Continued

Zadania dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

wpis w: Aktualności | 0

W ramach programu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej otrzymało w 2019 roku środki finansowe na realizację następujących prac konserwatorskich na Ukrainie: Prace konserwatorskie przy witrażu „Matka Boża Królowa Aniołów” w Lwowskiej Katedrze Obrządku Łacińskiego, II … Continued

Konkursy dla uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej zaprasza uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych w ramach zadania NIEPODLEGŁA1918.PL. Celem projektu jest aktywizacja środowisk szkolnych  do przeprowadzenia  wydarzeń upamiętniających rocznicę  odzyskania niepodległości  przez Polskę. Projekt zakłada … Continued

Prace konserwatorskie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

wpis w: Aktualności | 0

Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” jest państwową instytucją kultury, powołaną zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  do prowadzenia działań na rzecz zachowania materialnych śladów kultury polskiej za granicą. Do zadań Instytutu należy realizacja projektów o charakterze naukowo-badawczym, konserwatorskim, … Continued

III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej

wpis w: Aktualności | 0

Kongres Oświaty Polonijnej to samorządna organizacja przedstawicieli  oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Celem Kongresu jest dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej za granicą  należnych jej praw, statusu i środków oraz koordynacja  przedsięwzięć na rzecz promocji języka … Continued