Celem konkursu było pogłębienie znajomości poezji patriotycznej odgrywającej istotną rolę w polskiej literaturze oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej. Uczniowie szkół polskich za granicą uczestnicząc w konkursie rozwijali swoje uzdolnienia artystyczne oraz kształtowali wrażliwość na piękno i znaczenie języka polskiego. W konkursie wzięło udział  167 uczniów reprezentujących  następujące ośrodki szkolne:

Białoruś 

Szkoła Społeczna im. Ludwika Narbutta przy Domu Polskim w Lidzie (73 osoby)

Litwa

Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (10 osób),

Suderwska Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego (16 osób) 

Ukraina

Punkt Nauczania Języka Polskiego przy Parafii św. Stanisława w Romanowie (45 osób)

Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza (23 osoby) 

Realizacja zadania opierała się na ogromnym zaangażowaniu nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów oraz przeprowadzali konkurs recytatorski, często w trudnych warunkach, wynikających z reżimu sanitarnego panującego w szkołach w roku pandemii COVID-19. Rywalizacja konkursowa składała się z dwóch etapów: klasowego i szkolnego. Do oceny uczestników drugiego etapu koordynatorzy zadania w poszczególnych ośrodkach szkolnych powołali  kilkuosobowe jury, które wyłoniło laureatów konkursu recytatorskiego oraz przyznało pierwsze, drugie i trzecie miejsce w dwóch kategoriach wiekowych (młodszej i starszej). Wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci i osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.

Wykaz wierszy dla grupy starszej.

Wykaz wierszy dla grupy młodszej.

Regulamin konkursu recytatorskiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu.

Załącznik nr 2 do regulaminu.

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partner projektu Kongres Oświaty Polonijnej