Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej

ul. Bracka 13/1

31-005 Kraków

e-mail: biuro@okp.krakow.pl

Adres do korespondencji: skrytka pocztowa 257, 30-960 Kraków