Założeniem trzyletniego projektu realizowanego pod hasłem NIEPODLEGŁA1918.PL była aktywizacja polonijnych i polskich za granicą środowisk szkolnych do zorganizowania i przeprowadzenia wydarzeń upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Ta niezwykle ważna data w historii Polski stanowiła okazję do przypomnienia wartości wyróżniających naszą tożsamość narodową tj. dążenie do wolności, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. Była okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

W ramach zadania zorganizowano: śródroczny pobyt młodzieży polonijnej ze Stanów Zjednoczonych (2018 rok) oraz cykl konkursów adresowanych do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą (2019 i 2020 rok). Ogółem w projekcie wzięło udział 502 uczniów z Białorusi, Irlandii Płn., Litwy, Łotwy, Niemiec,
Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Projekt NIEPODLEGŁA1918.PL był realizowany ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.