Projekt NIEPODLEGŁA1918.PL jest realizowany ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę stanowi okazję do przypomnienia wartości wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych narodów: dążenia do wolności, poszanowania godności i praw człowieka oraz solidarności.

Założeniem projektu NIEPODLEGŁA1918.PL jest aktywizacja polonijnych i polskich za granicą środowisk szkolnych  do zorganizowania i przeprowadzenia  wydarzeń upamiętniających rocznicę  odzyskania niepodległości  przez Polskę. Jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.