MOJA POLSKA W FILMIE ANIMOWANYM

Założeniem projektu było wykorzystanie procesu tworzenia filmu animowanego jako inicjatywy edukacyjnej, której celem było poszerzenie wiedzy na temat wybitnych Polaków oraz pogłębienie znajomość języka polskiego wśród uczniów szkół polonijnych działających w Holandii.

Pierwszy etap zadania dotyczył zorganizowania konkursu plastycznego pod hasłem „Pejzaże Polski”. Wymagania konkursowe w młodszej grupie wiekowej (do 10 lat) polegały na ilustracji wybranego wiersza dla dzieci Marii Konopnickiej. Prace plastyczne starszej grupy (11-15 lat) miały przedstawiać dowolny polski krajobraz lub widok natury. Można było również namalować miejsca związane z życiem Marii Konopnickiej, Marii Curie- Skłodowskiej lub Józefa Wybickiego. W konkursie plastycznym wzięło udział 80 uczniów szkół polonijnych działających w Hadze, Amsterdamie, Oss, Tilburgu, Amerfoort oraz Lisse. Wybrane prace plastycznego zostały wykorzystane do produkcji filmów animowanych poświęconych trójce wybitnych Polaków.

Prace plastyczne laureatów konkursu w starszej grupie wiekowej.

Prace plastyczne laureatów konkursu w młodszej grupie wiekowej.

Drugim elementem zadania były warsztaty z animacji poklatkowej, w których uczestniczyło łącznie 69 uczniów Polskiej Szkoły w Hadze. Polegały one na warsztatach manualnych (rysowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny), tworzeniu ruchomych obrazów oraz sesji lektorskiej czyli nagrywania dialogów i odgłosów. Końcowe działania tj. postprodukcja odbyła się w studiu Art Ambulance, gdzie miało miejsce złożenie trzech filmów, ich udźwiękowienie oraz dodanie napisów w jęz. niderlandzkim, aby poszerzyć grono potencjalnych odbiorców projektu. Wszystkie działania dotyczące warsztatów filmowych przeprowadziła Kamila Wolszczak de Loo – autorka scenariuszy filmowych i profesjonalna artystka sztuk wizualnych.


Filmy, które powstały w ramach projekt zostały udostępnione na kanale You Toube.

Na Jeziorze –  Maria Konopnicka https://www.youtube.com/watch?v=mBmv92xdyok&t

Kaszuby – Józef Wybicki https://www.youtube.com/watch?v=I_Jr2E689Cg&feature=youtu.be

Maria w górach – Maria Skłodowska-Curie https://www.youtube.com/watch?v=zfdFknHTEeo


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Wartość dofinansowania 22 460 zł , całkowita wartość zadania 25 760 zł.


Wystawa malarstwa Anatola Rudnickiego z Buczacza na Ukrainie zatytułowana Kraków – Lwów miasta partnerskie

Anatol Rudnicki urodził się w Podzameczku koło Buczacza na Ukrainie. Ukończył Szkołę Malarską w Buczaczu, następnie College of Arts w Wyżnicy na Bukowinie oraz studia malarskie na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem zawodowo od 1997 roku. Jego obrazy znajdują się w prywatnych zbiorach na Ukrainie, w Polsce, Rosji, Niemczech, Uzbekistanie i Stanach Zjednoczonych. Wystawa zorganizowana w galerii Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  prezentowała obrazy zainspirowane widokami  miast partnerskich -Lwowa i Krakowa. Wystawa trwała od  28 listopada do 12 grudnia.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków


Wystawa Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi  zatytułowana „Kresowe Impresje 2017”

Wystawa „Kresowe Impresje 2017” zaprezentowała  twórczość kilkunastu członków Towarzystwa Plastyków Polskich działającego przy Związku Polaków na Białorusi. Artyści  pochodzących z Mińska, Brześcia, Wołkowyska, Baranowicz oraz Grodna zakładając  25 lat temu towarzystwo  postawili sobie za cel wspieranie malarzy polskiego pochodzenia poprzez organizację wspólnych  wystaw oraz popularyzację sztuki wśród ludzi wrażliwych na piękno. Plastycy  stworzyli grupę z ogromnym potencjałem twórczym, łączącą tradycję z nowoczesnością, pełną pasji i wspólnych działań.  Na wystawie w krakowskim Domu Polonii zaprezentowano obrazy uznanych już artystów jak i malarzy będących na początku swojej  kariery. Wystawa trwała od 11 do 31 października 2017 roku.

Współorganizator wystawy Towarzystwo Plastyków Polskich 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków


Występ zespołów polonijnych z Ukrainy w ramach 40. Jubileuszowych Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.

Targi Sztuki Ludowej w Krakowie są corocznym, dużym  wydarzeniem kulturalnym, którego głównym celem jest promocja  polskiej tradycji i  kultury ludowej. Targom, trwającym dwa tygodnie, towarzyszy bogaty program artystyczny m.in.  występy zespołów folklorystycznych, kapel i solistów ludowych, pokazy mody, prezentacje miast i regionów oraz konkursy dla publiczności.  Od dwóch lat w ramach targów obchodzony jest tzw. dzień polonijny,  podczas którego swoje osiągnięcia artystyczne prezentują polskie zespoły  ze Wschodu.

Podczas  40-tych  Jubileuszowych  Targów  Sztuki Ludowej wystąpiły  trzy zespoły z Żytomierza na Ukrainie. Zespół taneczny  „Koroliski”, obchodzący 25-lecie działalności, zaprezentował   tradycyjne tańce polskie m.in. poloneza, krakowiaka oraz regionalne tańce ukraińskie. Tercet wokalny  „Malwy” kierowany przez Irinę Nawojewą zaśpiewał  współczesne piosenki estradowe (m.in. Kwiat jednej nocy, Charleston).   Dziecięcy zespół wokalny „Dzwoneczki”  prowadzony przez  Jadwigę Poliszczuk zaprezentował polskie pieśni ludowe takie jak Szła dzieweczka, Tręblanka,  czy Płynie Wisła, płynie. Niezwykłe połączenie folku i muzyki awangardowej przedstawił Walentyn Alejnikow, który  zagrał na saksofonie utwór współczesnego ukraińskiego kompozytora Lewka Gołoduba Ukraińskie wycinanki. Na scenie w Krakowie wystąpiła także solistka Iryna Nawojewa – laureatka Międzynarodowego Festiwalu Marii Konopnickiej w Przedborzu  z  utworami  Piosenki, piosenki  i  Majowe echo oraz przebojów Anny German Człowieczy los i Greckie wino.

Występom zespołów z Ukrainy w dniu 23 sierpnia  towarzyszył kiermasz wyrobów regionalnych (koronki, hafty, rękodzieło ludowe)  oraz promocja  „Słowa Polskiego”, gazety polskiej  wydawanej w Żytomierzu.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn. „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.  

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Wystawa malarstwa zatytułowana „Pan Tadeusz. Dzisiejsze spojrzenie” prezentowana od 19 października do 11 listopada. 

Impulsem do powstania wystawy były obchody 160 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Malarze zrzeszeni w Towarzystwie Plastyków Polskich działającym przy Związku Polaków na Białorusi postanowili z tej okazji namalować obrazy nawiązujące tematycznie do  epopei wieszcza. Prezentowane na wystawie prace  są  niezwykle różnorodne pod kątem wykonania oraz interpretacji  dzieła  Mickiewicza. Autorami obrazów są  Andrzej Sturejko, Wacław Romaszko, Walentyna Brysacz, Janina Pilnik, Anatol Pietruszewicz, Walery Stratowicz, Igor Kiebiec, Aleksander Bołdakow, Gennadiusz Picko, Piotr Januszkiewicz, Andrzej Filipowicz, Snieżana Witecka, Irena Mikłaszewicz, Wasyl Martyńczuk, Mikołaj Pantiuchow, Igor Dalkiewicz, Żanna Czysta, Alexy Sporski, Wacław Sporski i Sergiusz Osopryłko.


Wystawa prac Anyi  Mielniczek z Kanady zatytułowana „Dwoistość”  trwająca od 1 do 15 września. 

Anya Mielniczek jest młodą, utalentowaną artystką polskiego pochodzenia, która w 2012 roku otrzymała tytuł Bachelor of Fine Arts na Queen’s University Kingston w Ontario. Dwoistość  to seria prac będących rozważaniem nad wrażliwością oraz autentycznością ludzkiej natury. Jak mówi artystka  „od wczesnego dzieciństwa uczymy się bowiem noszenia masek z różnych powodów, zarówno świadomie, jak i podświadomie. Noszenie maski to najprostszy sposób na ukrycie się, zmianę wyglądu, udawanie przed innymi. Jednak maski które przywdziewamy, zaczynają żyć własnym życiem, komunikują się swoim własnym językiem, nabierają cech, które my sami chcielibyśmy mieć, skutecznie osłaniając nasze wnętrze i prawdziwe oblicze”. Portrety w tej serii zwracają uwagę na alter ego, na drugą twarz, na inne uczucia lub inną osobę siedzącą za fasadą. Zadają pytanie i każą się zastanowić która twarz, które emocje są prawdziwe.


Wystawa „Dialog z Renoirem”  czyli malarstwo Witolda Pyzika z Francji prezentowane  od 5 do 25 sierpnia. 

Witold Pyzik, gdańszczanin z pochodzenia,  od 1985 roku mieszka na stałe we Francji,   gdzie  zajmuje się  zawodowo konserwacją zabytków, głównie kamiennej rzeźby.  Malarstwo  jest jego pasją, w którym poszukuje własnego, oryginalnego  sposobu przedstawienia  aktu  pełnego zmysłowości i erotycznej iluzji.  Jako podobrazie wykorzystuje przy tym drewniane palety lub papier pakowy co ciekawie koresponduje z intymnością przedstawionych postaci. Kolorystyka obrazów jest niekiedy oszczędna, innym razem krzykliwa i zwracająca uwagę soczystością barw. Twórczość Pyzika jest bliska malarstwu Maillola i Renoira. Kobiety z jego obrazów przedstawione są  w przemijającej chwili i  ulotności gestu.

Wirtualny spacer po wystawie Witolda Pyzika w krakowskim Domu Polonii na
http://wirtualni3d.pl/WWP/DP/index.html


Wystawa tkaniny artystycznej Krystyny Sądej z Kanady zatytułowana „Nostalgia” prezentowana od 8 do 23 czerwca. 

Krystyna Sądej od ponad trzydziestu lat zajmuje się tkaniną artystyczną oraz eksperymentowaniem i poszukiwaniem oryginalnych form wypowiedzi w sztuce włókna. Bardziej niż kreowanie realistycznych obrazów interesuje ją kolor, forma i przestrzeń. Artystka koncentruje się na wykorzystywaniu materiałów recyklingowych takich jak plastikowe folie czy taśmy video. Mieszając błyszczące, metaliczne włóczki oraz niekonwencjonalne materiały, tworzy dwu i trójwymiarowe formy. Ma na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych m. in. w Polsce, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Australii, Chinach i wielu krajach Europy.


Wystawa malarstwa zatytułowana „Nasze legendy” Romana Opalińskiego z Ukrainy prezentowana od 19 lutego do 18 marca.

Roman Opaliński jest ukraińskim artystą o polskich korzeniach. Mieszka i pracuje w Gródku koło Lwowa. Oprócz malarstwa zajmuje się grafiką oraz kowalstwem artystycznym. Uczestnik wielu ukraińskich i międzynarodowych wystaw m.in. w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji i we Włoszech. W jego sztuce widać wpływy staroruskiej sztuki pisania ikon, ukraińskiej sztuki ludowej oraz sztuki nowoczesnej (twórczość Picassa, Malewicza i Chagalla). Prace artysty urzekają perfekcją warsztatową i niesłychaną pomysłowością np. wykorzystaniem malowanych ram czy płaskorzeźb w kompozycjach malarskich, co pozwala uzyskać efekty przestrzenne. Oryginalna tematyka obrazów stanowi połączenie tradycyjnej symboliki z nieograniczoną wyobraźnią artysty.


2015

Wystawa fotograficzna zatytułowana  „Krzemieniec – Wołyń. Fotografie z lat 1930 – 1939”  prezentowana od 9 do 31 lipca.

Wystawa przedstawiała  dorobek czterech wybitnych fotografików krzemienieckich tj. Henryka Hermanowicza, Stanisława Sheybala, Ludwika Gronowskiego i Czesława Sułkowskiego. Byli to przedstawiciele Towarzystwa Fotograficznego działającego w latach trzydziestych XX wieku przy Liceum Krzemienieckim, instytucji która odegrała wybitną rolę w krzewieniu kultury i oświaty na Kresach. Fotograficy krzemienieccy stworzyli środowisko artystyczne, które poszczycić się mogło znaczącymi sukcesami oraz udziałem  w licznych wystawach w kraju i za granicą.
Zaprezentowane na wystawie prace Hermanowicza, Sheybala, Gronowskiego i Sułkowskiego były przeglądem ich dokonań artystycznych. Wiodącym tematem zdjęć był Krzemieniec, miasto rodzinne J. Słowackiego,  malowniczo położone u stóp Góry Bony, pełne urokliwych miejsc i pamiątek historii. Artystów oprócz  architektury interesował również  wołyński pejzaż, realia życia, sceny uliczne czy portrety mieszkańców Krzemieńca i Wołynia. Wystawa zaprezentowała  fenomen fotografii krzemienieckiej okresu międzywojennego, łączącej wartość dokumentalną z artyzmem.


Wystawa grafiki  Natalii Klimowicz, Anny Zabłockiej, Violi Kukalevicz, Wiktora Litviniuka oraz Jegora Szokoładowa  z Towarzystwa Polskich Plastyków na Białorusi  od 12 do 31 sierpnia.

Jak pisze w przedmowie do wystawy Natalia Pawlenko  ” …przedstawione prace, pomimo młodego wieku ich autorów, zachwycają swoją dojrzałością. Jest w nich wyraźnie odczuwalny szeroki światopogląd, głębokie zrozumienie tematu oraz umiejętności, które spośród wielu technik i środków artystycznych pozwalają wybrać najlepszy sposób wyrażania idei. Z pewnością, twórczość każdego autora ma cechy indywidualne, ponieważ odzwierciadla jego własny światopogląd i interpretację rzeczywistości, bazując na niepowtarzalnych doznaniach, własnych, filozoficznych rozważaniach о życiu, wybranych dziełach literackich, mitach i legendach oraz wielu innych czynnikach, które stoją u źródeł wyboru”.


Koncert muzyki poważanej na flet i fortepian w wykonaniu artystów z Wielkiej Brytanii Corinne Larzul i Anthony Adkinsa  w dniu 23 maja.

Corinne Larzul ukończyła w 2003 roku studia muzyczne w klasie fletu w San Jose State University w Californii. Obecnie mieszka i koncertuje w Londynie. Jest główną flecistką w Collaborative Orchestra oraz nauczycielką fletu, klarnetu i saksofonu w różnych instytucjach edukacyjnych. Występuje  jako solistka i dyrygent w Londyńskim Barbican Centre.
Anthony Adkins jest stypendystą Royall College of Music w Londynie oraz finalistą konkursu Chappell Gold Medal. Studiował również w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Jana Hoffmana. Intensywnie koncertuje w Wielkiej Brytanii oraz za granicą m. in. w Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii , USA i Polsce.

W programie koncertu w krakowskim  Domu Polonii  znalazły się utwory F. Liszta, R. Schumanna, F. Chopina, A. Scriabina oraz C. Chaminade.

Wystawa malarstwa zatytułowana Pod otwartym niebem prezentująca twórczość artystów  zrzeszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich  od 3 do 24 lipca. 

Towarzystwo Plastyków Polskich, które  działa przy Związku Polaków na Białorusi skupia prawie sto osób z Grodna, Mińska, Brześcia, Witebska, Mohylewa, Baranowicz, Lidy oraz Wołkowyska. W ciągu dwudziestu  lat istnienia towarzystwo zorganizowało ponad 280 wystaw zbiorowych oraz 95 wystaw indywidualnych swoich członków. Prace artystów znajdują się nie tylko w zbiorach muzeów białoruskich, lecz także w placówkach kulturalnych innych krajów oraz w kolekcjach prywatnych na wszystkich kontynentach. Malarze towarzystwa wzięli udział w ponad 145 międzynarodowych plenerach, z czego około 130 odbyło się w Polsce. Stałym punktem działalności Towarzystwa Plastyków Polskich jest  organizacja własnych plenerów. Co roku malarze z Grodna goszczą u siebie kolegów z innych miast Białorusi oraz malarzy z Polski, Ukrainy i Litwy. Towarzystwo jest organizacją otwartą, w jego działalności mogą brać udział wszyscy, niezależnie od narodowości. Polskie pochodzenie części  artystów  sprzyja współpracy z  polskimi instytucjami kulturalnymi  oraz podtrzymywaniu tożsamości narodowej.


Wystawa fotografii Ludwika Gronowskiego poświęcona Krzemieńcowi na Wołyniu w latach 1930 – 1939. Termin trwania wystawy od 31 lipca do 21 sierpnia. 

Ludwik  Gronowskie był  członkiem Towarzystwa Fotograficznego działającego przed II woja światową przy Liceum Krzemienieckim na Wołyniu. Jego zdjęcia  prezentowane były na wystawach w Mediolanie, Londynie, Paryżu, Pradze, Wiedniu, Chicago, Nowym Jorku oraz w kraju m.in.  w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Równem, Tarnowie, Grudziądzu i oczywiście w Krzemieńcu. Swoje prace sygnował godłem „Camera obscura”. Jego ulubionymi technikami były brom, bromolej, carbo i przetłok. Większość fotografii Ludwika Gronowskiego zaginęła w czasie wojny. W archiwum rodzinnym zachowało się około 50 prac fotograficznych prezentowanych na wystawie w Domu Polonii dzięki uprzejmości córki artysty Hanny Gronowskiej – Szaniawskiej.


Wystawa malarstwa polonijnych artystek z Domu Kultury Polska – Brazylia w Kurytybie zatytułowana Brazylijska natura, spojrzenie i inspiracje ( od 28 sierpnia do 21 września).

Jak napisał w przedmowie do katalogu wystawy  Konsul Generalny RP w Kurytybie – Marek Makowski  „wystawa to efekt potrzeby serca artystek skupionych wokół Domu Kultury Polska-Brazylia w Kurytybie, urodzonych w Brazylii potomkiń polskich emigrantów przybyłych tutaj pod koniec XIX wieku. Potrzeby serca wynikającej z miłości do dwóch ojczyzn i wspaniałych krajów jakimi są Brazylia i Polska, stanowiącej natchnienie do zaprezentowania polskiemu odbiorcy piękna brazylijskiej przyrody. Piękna widzianego przez pryzmat polskiej wrażliwości i duchowości, oświetlonej brazylijskim słońcem, wzbogaconej brazylijskim ciepłem i radością życia”.

Wystawa zaprezentowała twórczość: Schirlei Mari Freder, Everly Giller, Heliany Grudzien, Dulce Osinski, Mari Ines Piekas oraz Marcii Szeliga.


PROJEKTY  KULTURALNE  ZREALIZOWANO  WE  WSPÓŁPRACY Z KRAKOWSKIM ODDZIAŁEM STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

logo bez napisu_male