Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej uzyskało status organizacji pożytku publicznego
08.08.2016 roku.

Sprawozdanie z działalności za rok 2019.

Sprawozdanie z działaności za rok 2018.

Sprawozdanie z działalności za rok 2017.

Sprawozdanie z działalności za rok 2016.