W dniach od 17 do 24 listopada przebywała w Polsce grupa 117 uczniów wraz z nauczycielami ze szkół polonijnych działających na terenie stanów Illinois i Wisconsin tj. Polskiej Szkoły im. św. Maksymiliana Kolbe, Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza, Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika, Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina, Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza, Polskiej Katolickiej Szkoły św. Ferdynanda oraz Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej.

Przewodnim tematem wizyty była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas swojego tygodniowego pobytu w Polsce młodzież odwiedziła Warszawę, gdzie w Belwederze spotkała się z Sekretarzem Stanu Adamem Kwiatkowskim, zwiedziła Częstochowę, Zakopane, Wadowice oraz Oświęcim. W trakcie kilku dni spędzonych w Krakowie uczniowie polonijni zapoznali się z historycznymi okolicznościami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w prelekcji historycznej oraz lekcji muzealnej zatytułowanej „Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego”. Na zakończenie pobytu odbyła się gra miejska, której celem było odkrywanie w Krakowie miejsc związanych z czynem niepodległościowym i rokiem 1918.

Podczas uroczystego zakończenia śródrocznego pobytu, młodzież podkreślała, że tego rodzaju wizyty nie tylko pogłębiają ich znajomość historii i kultury kraju przodków, ale również rozwijają poczucie przynależności do narodu polskiego.

Serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP, autor Krzysztof Sitkowski.

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partner projektu Kongres Oświaty Polonijnej