Zarząd Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej 

dr hab. Jerzy Zdrada – Prezes

Stanisław Siess-Krzyszkowski – Wiceprezes

Barbara Dudzik – Skarbnik

Urszula Hanc  – Członek Zarządu

Magdalena Mazińska – Szumska  – Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej 

dr Krystyna Ronikier  – Przewodnicząca

Barbara Latosińska

Teresa Skiba