Założeniem konkursu literackiego zatytułowanego „Czym jest niepodległość?” było zachęcenie młodzieży szkół polonijnych i polskich za granicą do refleksji nad znaczeniem pojęcia niepodległość. Co znaczyło ono dla wcześniejszych pokoleń, na czym polega dzisiaj oraz czym powinno być dla młodych ludzi będących u progu dorosłego życia.

Do konkursu nadesłano 8 prac z następujących krajów: Litwa (5 osób), Łotwa (1 osoba), Stany Zjednoczone (1 osoba), Ukraina(1 osoba). Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami wyłoniła laureatów konkursu.

I miejsce AGATA POGUMIRSKA Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils (Łotwa)

II miejsce ZUZANNA STEFANIA SZEWC Polska Szkoła Dokształcająca im. J. Ursyna Niemcewicza w Plainfield (USA)

III miejsce EMILIA POZNIAKOWA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa)

Regulamin konkursu literackiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu.

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partner projektu Kongres Oświaty Polonijnej