III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej

Kongres Oświaty Polonijnej to samorządna organizacja przedstawicieli  oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Celem Kongresu jest dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej za granicą  należnych jej praw, statusu i środków... READ MORE