III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej jest współorganizatorem III Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej, który odbędzie się w Krakowie w dniach od  29 czerwca do  2 lipca. Celem spotkania jest  podsumowanie pracy drugiej kadencji Prezydium... READ MORE