Katalog portretów osobistości polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki

wpis w: Aktualności | 0

Jest to pierwszy tom z serii poświęconej temu rodzajowi malarstwa przechowywanego w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego. Autorem katalogu jest Igor Chomyn, kustosz działu malarstwa i rzeźby oraz główny inwentaryzator Lwowskiej Galerii, od wielu lat zajmujący się sztuką polską w zbiorach ukraińskich.

Muzealny zbiór portretów osobistości polskich obejmuje ponad półtora tysiąca obiektów, powstałych w okresie od przełomu wieków XVI i XVII po lata trzydzieste XX stulecia. Tylko nieliczne z nich są w Polsce znane dzięki wystawom, opracowaniom z zakresu historii sztuki oraz informacjom zamieszczanym w internecie. Jak pisze w przedsłowiu redaktor Jerzy T. Petrus ” Praca Igora Chomyna włącza lwowską kolekcję zarówno w obieg naukowy, jak i czyni dostępną dla wszystkich zainteresowanych narodowym dziedzictwem kulturowym. Jest również swoistą dokumentacją gustów i potrzeb estetycznych Polaków oraz innych mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej”.

Pierwszy tom katalogu zawiera 340 portrety osób (od litery A do J), na których przedstawiono ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Są więc monarchowie, członkowie ich rodzin, magnateria, arystokraci, mieszczanie (głównie lwowscy), uczeni, różnego rodzaju urzędnicy oraz duchowni. Pod względem poziomu wykonania prac malarskich jest to kolekcja bardzo zróżnicowana. Obok poślednich obrazów są dzieła wybitnych artystów polskich i zachodnioeuropejskich. W pierwszym tomie uwagę zwracają obrazy pędzla Jacka Malczewskiego i Wojciecha Kossaka. Każda pozycja w katalogu zawiera krótką informacją o osobie sportretowanej, autorstwie i czasie powstania obrazu, technice wykonania, sygnaturze i miejscu jej usytuowania. Przytoczono też wszystkie napisy, zachowując ich formę i treść w wersji oryginalnej. Równolegle z tekstem polskim zamieszczony jest tekst ukraiński co umożliwi współpracę polskich i ukraińskich historyków sztuki oraz muzealników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *