Zapraszamy szkoły polonijne i polskie za granicą do udziału w konkursie recytatorskim, którego tematem przewodnim jest polska poezja patriotyczna. Odgrywa ona ważną role w literaturze polskiej będąc drogowskazem dojrzałych postaw oraz wyrazem umiłowania kraju ojczystego.

Szkoły i ośrodki nauczania zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem oraz kontakt mailowy: biuro@okp.krakow.pl w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie i otrzymania opracowanego zestawu wierszy, których wykaz podajemy poniżej.

Wykaz wierszy dla grupy starszej.

Wykaz wierszy dla grupy młodszej.

Regulamin konkursu recytatorskiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu.

Załącznik nr 2 do regulaminu.


Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partner projektu Kongres Oświaty Polonijnej