Quiz wiedzy o Polsce niepodległej  miał na celu  pogłębienie wiedzy  na temat okoliczności powstania Drugiej Rzeczypospolitej, jej historii i kultury. Miał rozbudzić w młodych ludziach pasje historyczne, a także  szacunek i uznanie dla osiągnięć poprzednich pokoleń Polaków.

Quiz historyczny zatytułowany „Co wiesz o Polsce niepodległej” miał dwie edycje: lipcową i październikową.  W pierwszej uczestniczyło 27 uczniów z następujących szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa), Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpilis (Łotwa), Polska Szkoła Społeczna przy Związku Polaków na Białorusi w Mińsku (Białoruś) oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (Ukraina).


W październikowej edycji quizu uczestniczyło 63 uczniów reprezentujących Szkołę Społeczną im. Ludwika Narbutta przy Domu Polskim w Lidzie (Białoruś), Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa) oraz Suderawską Szkołę Podstawową im. Mariana Zdziechowskiego (Litwa).

Regulamin quizu historycznego.

Załącznik nr 1 do regulaminu.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partner projektu Kongres Oświaty Polonijnej