Raport z projektu badawczego „Polszczyzna odziedziczona jako język potencjalnie zagrożony”

wpis w: Aktualności | 0

Raport autorstwa dr hab. Ewy Lipińskiej, Igi Dudek oraz Dominiki Tokarz z Pracowni Badań Języka i Kultury Polonii (Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest efektem badań, których głównym celem była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego, przebywając na emigracji, rodzice nie posyłają swoich dzieci do polskich/polonijnych szkół?”

Jak piszą autorki raportu we wstępie „Wydaje się, że jednym z czynników, który przyczynia się do stopniowego zanikania polszczyzny w części środowisk emigracyjnych, jest rezygnacja rodziców z posyłania swoich dzieci do szkół polskich/polonijnych. Mimo iż nauka w nich jest uszczuplona czasowo i programowo, są to miejsca, gdzie kontakt z językiem odziedziczonym jest żywy, regularny, obejmujący nie tylko mówienie, ale i inne kompetencje, pozwalający na opanowanie standardowej odmiany języka. Tego nie może zapewnić dom, nawet przy dużych staraniach osób dorosłych. Jednak całe rzesze dzieci nie korzystają z takiej możliwości. Jaka jest tego przyczyna?”

Próbę odpowiedzi na postawione pytanie można znaleźć w przeprowadzonych badaniach. Zachęcamy do zapoznania się z tym niezwykle ciekawym opracowaniem.

Raport z projektu badawczego „Polszczyzna odziedziczona jako język potencjalnie zagrożony”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *